Rețeta economică de „succes” a Constanței: falimentul, lipsa de viziune și subdezvoltarea

Viziunea a scăzut la 20 de ani. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani - Univers Farmaceutic

Conținutul

Școala si educația în viziunea Academiei Române Resursele naturale — rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare Securitatea și eficiența energetică Siguranța informatică — protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte și publicarea electronică Securitatea și siguranță alimentară Sănătatea — de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România Proiectul European al Dunării.

viziunea a scăzut la 20 de ani gimnastica pentru refacerea vederii

Strategia națională a Dunării Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal — Europa multilingvistă, cultura electronică România — societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are România în era globalizării — spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și moderație Politici financiare și monetare — echilibru și asigurarea unei dezvoltări durabile Instituții publice stabile, respectate și durabile — stabilitatea statului român Proiect 1 Școala si educația în viziunea Academiei Române Societatea viitorului va fi orientată tot mai mult spre individ și nevoile sale, care vor fi tot mai complexe și variate, în contextul în care diversitatea, egalitatea de șanse, creativitatea, transparența și flexibilitatea vor reprezenta cele mai importante valori ale viitoarei socități.

Obiectivul major al restructurării SNE sistem național de educație este ridicarea nivelului de educație al cetățenilor în spiritul respectului pentru muncă, cinstei, corectitudinii, al dragostei pentru semeni, pentru valorile democrației civice, formarea profesioniștilor creativi și inovativi, pentru societatea cunoașterii.

Educația reprezintă o sarcină a întregii societăți, România Educată nu se poate construi altfel decât printr-o participare și implicare publică largă, pornind de la părinți, educatori, dascăli, guvernanți si mediul de afaceri.

viziunea a scăzut la 20 de ani recuperare a vederii

Se propun 8 programe fundamentale,, 1. Proiect 7 Sănătatea — de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România La nivel global, amenințările majore în domeniul sănătății sunt determinate de îmbătrînirea populației, creșterea poverii bolilor transmisibile și non-transmisibile și de criza economică, toate acestea având un impact major asupra sustenabilității și echității sistemului de sănătate publică.

Principalii indicatori de sănătate din România arată însă o tendință vizibilă de îmbătrînire a populației, țara noastră situându-se pe ultimele locuri în lista statelor europene atât ca speranță de viață calculate la naștere, cât și ca speranță medie de viață sănătoasă, cu rate înalte de mortalitate și morbiditate și o rată a natalității în scădere. Sistemul românesc de sănătate este marcat de o infrastructură neactualizată și de alocări financiare insuficiente, inconstante și ineficient utilizate.

viziunea a scăzut la 20 de ani refacerea vederii fără intervenții chirurgicale și medicamente

Finalitatea serviciilor de sănătate nu se cu probleme de vedere în mod corespunzător în starea de sănătate a populației și în încrederea cetățenilor în calitatea actului medical. În acest context, pentru a se sincroniza cu restul statelor membre ale UE și pentru a respecta angajamentele asumate la nivel european, strategia pentru sănătate propusă de Academia Română consideră prioritară orientarea către medicina de precizie, cu accent pe: identificare timpurie, prevenție și creșterea predictibilității eficacității terapiei…… Principale obiective pe termen mediu și lung în strategia propusă de Academia Română sunt: 1.

Dezvoltarea mai accelerată a sistemului de sănătate comparativ cu cea a restului economiei, pentru recuperarea decalajului față de celelalte state membre UE 2.

viziunea a scăzut la 20 de ani caracteristici ale oftalmologiei legate de vârstă

Politica socială actuală în domeniul sanitar favorabilă accesului deschis la servicii medicale va trebui conservată în sensul solidarității sociale. Prioritizarea domeniilor care pot beneficia de colaborare interdisciplinară și armonizarea cu strategiile naționale, guvernamentale, europene și mondiale în domeniul sănătății.

viziunea a scăzut la 20 de ani cum afectează vitamina B12 vederea

Formarea specialiștilor, evaluarea noilor tehnologii și educarea pacienților pentru o participare activă sunt ținte pentru personalizarea actului medical. Prin aplicarea fermă și responsabilă a priorităților strategice elaborate la nivel national și armonizarea acestora cu normele și prevederile stabilite pentru statele member la nivel European se preconizează ca România să se apropie de nivelul mediu privind indicatorii de sănătate prevăzuți la nivelul Uniunii Europene.

Proiect 10 România — societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII O serie de evoluții sunt așteptate deși nu toate pot fi, însă, conturate cu precizie acum: Apariția de noi profesii, multe neprefigurabile acum, bazate pe stăpânirea elementelor noi de cunoaștere Transformarea vedere cataractă 8 de activități și exploaterea intensivă a cunoștințelor Diminuarea rolului instituțiilor și afirmarea participării directe a populației la crearea de elemente de cunoaștere și la determinarea evoluțiilor Viziunea a scăzut la 20 de ani forme de organizare socială fundamentate pe un grad ridicat al cunoașterii Punctul pe i.

viziunea a scăzut la 20 de ani sincronizarea restaurării viziunii