Introducere

Restaurarea viziunii de contact este. Restaurarea viziunii de către forumul bates

Predarea mesajului restaurării partea a doua Introducere Mesajul restaurării este acela că Evanghelia lui Isus Hristos — care include doctrină eternă, autoritatea preoţiei şi rânduielile salvării — a fost restaurată pe pământ prin profetul Joseph Smith. Prin Viziune plus online restaurată a lui Isus Hristos — aceeaşi Evanghelie care a fost revelată în fiecare dispensaţie a Evangheliei — toţi copiii lui Dumnezeu pot obţine viaţă veşnică.

Potenţialii misionari trebuie să aibă o înţelegere clară despre conceptul apostaziei şi cel al restaurării şi să fie pregătiţi să le explice simplu şi să depună mărturie despre ele cu putere.

 • Beta caroten pentru vedere
 • Restaurarea viziunii profesorului. Viziune dubla
 • Forum de restaurare a viziunii Bates - Restaurarea viziunii de către forumul bates
 • Vitamina a și vederea

Pregătire prealabilă Studiaţi Predicaţi Evanghelia Mea, paginile El era mic ca statură, însă mare în mărturie. Nu după mult timp de la sosirea sa, împreună cu colegul său, au sunat la uşa lui Elmer Pollard, în Oshawa, Ontario, Canada. Părându-i rău pentru cei doi tineri care, în timpul unui viscol puternic, mergeau din uşă în uşă, domnul Pollard i-a invitat pe misionari în casa lui.

Ei i-au prezentat mesajul lor. El nu a simţit Spiritul.

 1. Întoarce-ți viziunea profesorului zhdanov Restaurarea viziunii profesorului
 2. Rujeola complicată vizual
 3. Noi tehnologii pentru restabilirea vederii

La un moment dat, i-a rugat să plece şi să nu se mai întoarcă. Ultimele sale cuvinte, adresate vârstnicilor în timp ce aceştia ieşeau pe uşă, au fost rostite în batjocură: «Nu-mi puteţi spune că voi chiar credeţi că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu!

Viziunea de restaurare conform lui Zhdanov. Este trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la Facultățile de Teologie din Atena -Munchen și Berlin - pentru a se specializa în Dogmatică și Istorie bisericească și face călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad. Funcționează ca profesor până restaurarea viziunii profesorului Între - și - predă Apologetică, între - Pastorală iar între șilimba greacă.

După vizionarea clipului video, adresaţi întrebările: Dacă aţi fi fost unul dintre acei misionari, ce gânduri sau sentimente aţi fi avut în timp ce aţi fi plecat din casa domnului Pollard? Ce aţi fi făcut în acel moment?

Profesor de telefonie de contact restaurare viziune zhdanov

Băiatul nostru de la ţară i-a spus colegului său: «Vârstnicule, noi nu i-am răspuns domnului Pollard. El a spus că noi nu credem că Joseph Smith a fost un profet adevărat. Să ne întoarcem şi să ne depunem mărturiile în faţa lui». Iniţial, misionarul mai experimentat a ezitat, însă, în cele din urmă, a fost de acord să-l însoţească pe colegul său. Frica le-a cuprins inima în timp ce se apropiau de uşa de unde tocmai fuseseră daţi afară.

Trei moduri prin care să ajutăm restaurarea aflată în desfășurare

Au bătut, l-au văzut pe domnul Pollard, au aşteptat un moment care a părut extrem de lung şi, apoi, cu putere venită de la Spirit, misionarul nostru neexperimentat a spus: «Domnule Pollard, aţi spus că noi nu credem cu adevărat că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu. Vă depun mărturie că Joseph a fost profet. El chiar a tradus Cartea lui Mormon.

Eu ştiu aceste lucruri».

Pregătire prealabilă

Ulterior, domnul Pollard, acum fratele Pollard, se afla în cadrul unei adunări a preoţiei şi a declarat: «Nu am putut să dorm în acea noapte. A doua zi, le-am telefonat misionarilor şi i-am rugat să revină. Adresaţi cursanţilor întrebarea: De ce credeţi că mărturia misionarului despre profetul Joseph Smith a avut un efect atât de profund asupra domnului Pollard? Rugaţi cursanţii să deschidă la Joseph Smith — Istorie din Perla de mare preţ. Rugaţi un cursant să citească cu glas tare versetele 5, 6iar pe un altul versetele Apoi, adresaţi cursanţilor întrebarea: Cum aţi putea rezuma aceste versete într-o propoziţie sau două?

kari este simplu pentru glaucom

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Joseph Smith — Istorie În timp ce se citeşte versetul, rugaţi cursanţii să se gândească în ce fel se aseamănă căutarea adevărului religios de către Joseph Smith cu cea a multor oameni pe care îi vor întâlni în misiunile lor. Apoi, adresaţi întrebările: Care erau întrebările care îl preocupau pe Joseph Smith? De ce i-a fost atât de dificil lui Joseph să decidă cărei biserici să i se alăture?

În ce fel se pot asemăna întrebările lui Joseph Smith cu cele pe care le au oamenii azi? Rugaţi un cursant să citească cu glas tare Joseph Smith — Istorie Apoi, adresaţi întrebările: Ce principiu a învăţat Joseph Smith despre cum să găsească adevăruri spirituale?

Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, cel mai probabil ei vor formula următorul principiu: Putem învăţa adevăruri spirituale de la Dumnezeu dacă ne rugăm Lui pentru răspunsuri şi suntem dornici să acţionăm.

Restaurarea viziunii de contact este

Cum puteţi folosi exemplul lui Joseph Smith pentru a-i ajuta pe alţii care doresc să găsească adevăruri spirituale? Invitaţi cursanţii să citească în gând Joseph Smith — Istorie În timp ce fac acest lucru, rugaţi-i să se gândească la impactul de durată pe care l-a avut Prima Viziune asupra lumii şi a vieţilor lor. După ce le oferiţi câteva momente în care să citească fragmentul în linişte, adresaţi întrebări precum următoarele: Care ar fi câteva dintre motivele pentru care duşmanul l-a atacat pe Joseph Smith înainte să-i apară Tatăl Ceresc şi Isus Hristos?

Duşmanul a vrut să-l împiedice pe Joseph să înveţe adevăruri spirituale şi, prin urmare, să împiedice restaurarea să aibă loc. În ce moduri a început Prima Viziune să înlăture consecinţele marii apostazii?

Subliniaţi-le cursanţilor acest adevăr: Prin Prima Viziune, cerurile s-au deschis din nou şi restaurarea a început.

Metodologie de restaurare a viziunii profesorului zhdanov

Ce adevăruri doctrinale pot fi învăţate din Prima Viziune? Tatăl şi Fiul sunt Fiinţe separate, cerurile sunt deschise, putem primi revelaţie şi aşa restaurarea viziunii de contact este departe. De ce credeţi că Predicaţi Evanghelia Mea sugerează ca misionarii să propovăduiască despre Prima Viziune în timpul primei discuţii cu un simpatizant? Cum îi poate ajuta pe simpatizanţi în încercarea lor de a găsi adevăruri spirituale faptul de a învăţa despre vizita făcută lui Joseph Smith de Tatăl Ceresc şi Fiul Său, Isus Hristos?

 • Restabilirea vederii Crimeea
 • Restaurarea viziunii profesorului. Viziune dubla Restaurarea viziunii de contact este
 • Restaurare viziune zhdanov de unde să cumpere
 • Metoda de testare a acuității vizuale

Dacă este disponibil, le puteţi arăta cursanţilor un clip video al fragmentului citat în foaia de prezentare: Preşedintele Gordon B. Fragmentul video rulează aproximativ de la minutul până la Rugaţi un cursant să citească cu glas tare primele trei paragrafe. Cursanţii trebuie să înţeleagă că, dacă relatarea lui Joseph Smith despre viziunea sa este adevărată, atunci este adevărată şi afirmaţia că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura Biserică de pe pământ care are întreaga aprobare şi autoritate de la Tatăl Ceresc şi Isus Hristos.

Predarea mesajului restaurării (partea a doua)

Conform preşedintelui Hinckley, în ce mod a fost munca lui Joseph Smith diferită de munca realizată de conducătorii religioşi dinaintea lui, care au reformat obiceiuri de preaslăvire şi învăţături doctrinale? Acordaţi-le cursanţilor câteva minute să citească în gând restul foii de prezentare.

Pe măsură ce citesc, îndemnaţi-i să marcheze cuvinte, expresii sau declaraţii care le atrag atenţia.

Restaurarea aflată în desfășurare Vârstnicul LeGrand R. Curtis jr.

După ce termină de citit, rugaţi-i pe câţiva dintre ei să împărtăşească ceea ce au marcat şi să explice de ce acele lucruri au însemnătate pentru ei. Puteţi adresa întrebări cum ar fi următoarele: De ce ar putea fi dificil pentru anumiţi oameni să accepte veridicitatea viziunii lui Joseph Smith?

Având în vedere principiile studiate în lecţia noastră precedentă, care este locul Primei Viziuni în tiparul dispensaţiilor, apostaziei şi restaurării? După o perioadă de apostazie, Prima Viziune a inaugurat o restaurare şi o nouă dispensaţie a Evangheliei. Ca şi în dispensaţiile precedente, un profet a fost chemat de Dumnezeu să restaureze adevăruri ale Evangheliei şi autoritatea preoţiei.

Acest lucru înseamnă că Evanghelia nu va fi pierdută prin apostazie, ci va dăinui pe pământ până la cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos. În ce fel ar putea un simpatizant să accepte realitatea Primei Viziuni şi a restaurării Evangheliei în zilele moderne dacă misionarii l-ar ajuta să înţeleagă acest tipar scriptural de apostazie şi restaurare?

restaurarea viziunii de contact este

Rugaţi membrii clasei să deschidă lapaginile 37 şi 38 din Predicaţi Evanghelia Mea şi să citească în gând ultimele două paragrafe de la pagina 37 şi primul paragraf de la pagina 38, căutând lucruri care au fost restaurate restaurarea viziunii de contact este restabilite prin restaurare. Apoi, rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească ceea ce au găsit.

restaurarea viziunii de contact este

Ar fi bine să vă asiguraţi că membrii clasei menţionează 1 restaurarea autorităţii, cheilor şi rânduielilor preoţiei 2 restabilirea Bisericii lui Hristos, 3 chemarea a doisprezece apostoli, 4 inaugurarea unei noi dispensaţii a Evangheliei şi 5 chemarea unui profet în viaţă.

Pentru a ajuta cursanţii să simtă adevărul şi importanţa Primei Viziuni şi a restaurării, rugaţi membrii clasei să răspundă la întrebări precum următoarele: Cum aţi ajuns să dobândiţi o mărturie despre realitatea şi însemnătatea Primei Viziuni?

Un exemplu din Africa de Vest

În ce fel v-a fost influenţată credinţa în restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos de mărturia voastră cu privire la Prima Viziune?

Întrebaţi-i dacă vreunul dintre ei doreşte să-şi depună mărturia despre Prima Viziune sau despre restaurare. Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi. Organizaţi cursanţii în grupuri mici de câte patru două echipe în fiecare grup.

restaurarea viziunii de contact este

Acordaţi-le suficient timp să se pregătească pentru a preda o lecţie scurtă de trei-patru minute despre Prima Viziune şi despre restaurare. Explicaţi-le că modul lor de predare trebuie să fie simplu şi clar.

restaurarea viziunii de contact este

Rugaţi cursanţii să revadă materialul din Predicaţi Evanghelia Mea, paginile sau pagina 11 din broşura Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, folosită de misionari. Îndemnaţi cursanţii să folosească propriile cuvinte pentru a explica experienţa lui Joseph Smith exceptând fragmentul Joseph Smith — Istorie Amintiţi-le să încheie cu mărturiile lor.

restaurarea viziunii de contact este

Desemnaţi o echipă din grup să predea celeilalte echipe. După ce cursanţii încheie experienţa lor de predare, rugaţi membrii fiecărui grup să discute între ei ce a mers bine în timpul predării şi cum s-ar fi putut descurca învăţătorii mai bine.

Apoi, inversaţi rolurile şi permiteţi-i celeilalte echipe să predea. Asiguraţi-vă că este suficient timp pentru a primi sugestii.

restaurarea viziunii de contact este

După ce fiecare echipă a terminat de predat, invitaţi membri ai clasei să împărtăşească celorlalţi colegi idei din experienţele lor de predare. Să ajutăm cursanţii să răspundă la întrebări dificile.

Uneori, cursanţii se vor confrunta cu întrebări dificile care le vor testa credinţa. Ca învăţător, dumneavoastră îi puteţi ajuta să se pregătească să răspundă la acele întrebări şi să facă faţă provocărilor care le testează credinţa vezi Efeseni ; 1 Nefi ; Helaman Este util să adresaţi întrebări dificile în timpul orei; totuşi, astfel de întrebări trebuie să fie aduse în discuţie cu atenţie şi credinţă.

Restaurarea viziunii profesorului

Restaurarea viziunii de contact este cursanţilor că sunt multe resurse disponibile pe site-urile web ale Bisericii pentru a-i ajuta să răspundă la întrebări dificile; de exemplu, secţiunea Gospel Topics Subiecte despre Evanghelie de pe LDS. Cursanţilor le-ar putea fi util să ştie cum să răspundă întrebărilor dificile legate de relatările diferite despre Prima Viziune scrise de Joseph Smith. Explicaţi că relatarea despre Prima Viziune care se găseşte în Joseph Smith — Istorie a fost scrisă de profet în anul ca parte a unei istorii oficiale a Bisericii, care urma să fie publicată pentru lume.

Deoarece Joseph Smith şi-a consemnat experienţa de mai multe restaurarea viziunii de contact este, există mai multe relatări despre Prima Viziune.