Indicatori de viziune normală

Indicatori de bază ai viziunii

Conținutul

  Faceți click pe imagine pentru a vedea mai multe informații Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?

  indicatori de bază ai viziunii

  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ODDaltfel cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate. Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum acoperă și domenii noi, precum schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități.

  indicatori de bază ai viziunii

  Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu alt domeniu. În scopul monitorizării ODD a Agendei la nivel global a fost aprobat un set de indicatori în număr deconform cărora va fi evaluată fiecare țară la nivel regional și global.

  indicatori de bază ai viziunii

  Indicatori de bază ai viziunii indicatorilor globali ODD este formată din indicatori. Indicatorii ODD sunt formulați reieșind din obiectivele efectul demodicozei asupra vederii stabilite și au drept scop raportarea la nivel global a unor indicatori comparabili în spațiu și timp.

  Pe de altă parte, indicatorii globali au menirea de a atenționa guvernele asupra celor mai stringente probleme și necesitatea de a prioritiza acțiunile la nivel național și regional, inclusiv prin acordarea de asistență pentru dezvoltare.

  indicatori de bază ai viziunii

  În procesul de naționalizare a ODD-lor setul de indicatori globali urmează să fie complementat cu indicatori adiționali, ce relevă contextul și prioritățile naționale. În procesul de identificare a indicatorilor naționali este important să fie respectate criteriile de bază pentru un indicator statistic, precum universal acceptabil şi măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, este relevant în contextul țintelor naţionalizate.

  indicatori de bază ai viziunii

  În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior.