Acuitatea vizuală a ochilor, Să înțelegem orbirea

Hrană pentru deficiențe de vedere.

Documente manageriale Cine suntem?

Eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere

A primit denumirea actuală în anul Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere are misiunea de onoare să formeze copilul şi adolescentul cu deficienţe de vedere şi deficienţe senzoriale multiple. Instituţia noastră va fi locul unde fiecare elev cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple va avea şansa să îşi dezvolte potenţialul real, personalitatea, în funcţie de nivelul de dezvoltare, de nevoi şi cerinţe.

hrană pentru deficiențe de vedere

În cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere elevul va beneficia de un învăţământ special hrană pentru deficiențe de vedere cabinete de recuperare dotate, cu ateliere de dezvoltare a deprinderilor de viaţă cotidiană — pregătirea hranei, activităţi zilnice de menaj, atelier de dezvoltare a deprinderilor de pre-profesionalizare în care fiecare elev va avea oportunitatea de a-şi identifica şi pune în lucru creativitatea, aptitudinile necesare pentru găsirea unei meserii, tehnologie de acces pentru elevii nevăzători, promovând egalitatea şanselor.

Copiii au vârsta cuprinsă între 6 luni şi 22 de ani şi provin din 20 de judeţe ale României. Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, aflat într-un important centru universitar în zona centrală a oraşului, se remarcă prin oferta educaţională ce cuprinde, pe lângă serviciile de calitate în concordanţă cu Curriculum Naţional, programul de Intervenţie timpurie pentru copii de la 6 luni la 8 ani şi familiile acestora, servicii pentru preşcolari în cadrul grădiniţei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani, servicii specifice educaţionale şi de recuperare şi corectiv — compensatorii pentru copiii cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple.

Activităţile de învăţământ desfăşurate de instituţia noastră asigură realizarea la standarde de calitate a procesului instructiv-educativ şi corectiv-compensatoriu.

hrană pentru deficiențe de vedere

Se studiază curriculum şcolii de masă, precum şi curriculum pentru deficienţe senzoriale multiple. Programe specifice.

hrană pentru deficiențe de vedere