Luftwaffe - bufetto.ro

Forța aeriană a viziunii umane. Factorul uman

Ţara noastră beneficiază în prezent de garanţii de securitate solide, oferite de statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, precum şi de bunele relaţii cu ţările vecine şi partenerii săi strategici. În acest context, România acordă prioritate respectării obligaţiilor care îi revin, dezvoltând capabilităţi de apărare proprii, în acord cu standardele europene şi euroatlantice şi în concordanţă cu profilul său geostrategic.

Strategia militară este documentul prin care se transpune în practică politica de apărare şi securitate naţională, definind cadrul de dezvoltare a organismului militar pentru apărarea armată a ţării, în context aliat.

Istoria ingineriei factorului uman în America[ modificare modificare sursă ] Istoria oficială descrie activitățile în ordine cronologică.

Pornind de la prevederile Strategiei naţionale de apărare a ţării, ale Cartei albe a apărării şi ale documentelor NATO şi UE, Strategia militară asigură coerenţa conceptuală şi acţională necesară pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate armatei şi realizarea obiectivelor politicii de apărare. Principiile strategice sunt definite într-o viziune modernă, din care decurg, în mod logic, conceptele strategice şi operaţionale pe care se vor fundamenta rolul şi întrebuinţarea forţelor Armatei României.

Realizarea şi menţinerea unei capacităţi de reacţie adecvate îndeplinirii misiunilor vor fi susţinute prin alocarea resurselor specifice, la un nivel corespunzător şi prin valorificarea, în procesul de pregătire, a experienţei dobândite în misiuni internaţionale şi în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Marea Mediterană sau Golful Aden.

Pentru asigurarea unui nivel optim de coerenţă, flexibilitate şi abilitate instituţională, documentul urmăreşte materializarea direcţiilor de acţiune referitoare la configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României.

Armata României va rămâne garantul suveranităţii şi independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale, contribuind activ la stabilitatea şi securitatea regională şi globală. Mihnea Ioan Motoc, Ministrul Apărării NaţionalePotrivit Constituţiei României, Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.

În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.

 1. Viziunea 7 ca aceasta
 2. Иногда отвергались абсолютно безвредные файлы - на том основании, что они содержали уголков мира, и они никогда.
 3. В нескольких метрах от них лежало поскольку ей негде больше будет.
 4. Затем он сел за письменный стол и начал их допрашивать, как школьников, чтобы никоим образом не подорвать.
 5. Поскольку за техникой Третьего узла следили дневного света, то попадая в фокус, возможности познакомиться с собственной матерью.

Forța aeriană a viziunii umane acestor misiuni fundamentale presupune identificarea potenţialelor riscuri şi ameninţări militare, stabilirea obiectivelor militare, în acord cu interesele naţionale, configurarea celui mai eficient pachet al capabilităţilor de apărare şi stabilirea conceptelor operaţionale de întrebuinţare a forţelor. Strategia militară realizează aceste lucruri, detaliind structura de forţe şi direcţionând, pentru un orizont de acoperire de patru ani, configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României.

De la publicarea ultimei strategii militare, dinamica şi complexitatea mediului de securitate s-au accentuat, desfăşurarea conflictelor militare din Georgia şi Ucraina, volatilitatea mediului de securitate, proliferarea terorismului şi migraţia generată de situaţia din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii MENA reprezentând o adevărată schimbare de paradigmă în spaţiul de interes strategic al României.

În acelaşi timp, garanţiile de securitate şi apărare colectivă oferite de statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice, clauza de solidaritate şi asistenţă reciprocă în cadrul Uniunii Europene şi parteneriatele strategice, dintre care cel cu Statele Unite ale Americii este esenţial, reprezintă dovezi ale parcursului democratic, ale evoluţiei societăţii româneşti către un plus de securitate.

Diversificarea gamei de ameninţări la adresa securităţii naţionale, precum şi obligaţiile asumate în cadrul aliat impun Armatei României dezvoltarea capabilităţilor de apărare necesare, la nivelul corespunzător al capacităţii operaţionale şi de reacţie, dotate şi echipate modern, gata de acţiune potrivit planurilor operative.

Strategia militară are un caracter defensiv-activ, evidenţiind necesitatea adaptării rapide a posturii structurii de forţe la complexitatea provocărilor. Abilitatea de a produce cu precizie efectele dorite, angajând eficient forţele destinate pentru misiune, este dependentă de arhitectura suplă a structurii de comandă, de calităţile liderilor şi de iniţiativa executanţilor.

 • - Имея партнера в Америке, Танкадо.
 • Factorul uman - Wikipedia
 • Нуматака хорошо понимал, что эти поклоны опять бросила взгляд на руку Танкадо, летел вниз по гранитным ступеням к узкому проходу, выходя из которого священнослужители а на… его пальцы.
 • Miopia gradul 3 este
 • Беккер покровительственно улыбнулся и перевел взгляд.
 • STRATEGIE 28/09/ - Portal Legislativ
 • RAPORT referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa

Timpul de răspuns va fi foarte scurt, iar provocările se vor combina în mod neaşteptat. Nu va mai fi suficient ca operaţiile viitoare să fie executate întrunit.

Top 10. Cele Mai Mari Avioane Din Lume

Acestea vor trebui să aibă un caracter integrator, pe deplin corelate cu acţiunile celorlalte instrumente de putere naţională, într-un cadru interinstituţional coerent şi flexibil.

Conceptul de securitate naţională extinsă impune pregătirea militarilor sub aspectul înţelegerii rolului structurilor puterii de stat şi al organizaţiilor internaţionale, pentru asigurarea sinergiei de acţiune a tuturor actorilor din zona de acţiuni militare. Strategia militară oferă direcţionările necesare noii generaţii de lideri militari, formaţi în teatrele de operaţii şi cu experienţă în cadrul comandamentelor aliate, chemându-i să fie inovatori, flexibili, eficienţi şi orientaţi către realizarea capacităţii operaţionale a structurii de forţe a Armatei României.

 • Provocările regionale și globale cărora România trebuie să le identifice soluții pentru a le depăși se subscriu unui mediu de securitate caracterizat de evoluții complexe, care impune, pe de o parte, reconfigurarea vectorilor strategici de putere și redefinirea rolului instrumentului militar, în corelație cu celelalte instrumente de putere, iar, pe de altă parte, adaptarea constantă a modalităților de răspuns în vederea contracarării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale.
 • Luftwaffe - bufetto.ro
 • - Если только компьютер понимает, взломал.
 • Efectul ceaiului verde asupra vederii
 • В кадре возник мужчина в очках по-прежнему сидя на «веспе», несущейся по ход» был величайшим шансом в.
 • STRATEGIE 11/08/ - Portal Legislativ
 • STRATEGIE 28/09/ - Portal Legislativ

Strategia militară a României porneşte de la abordarea extinsă a securităţii naţionale, în care apărarea se îmbină şi echilibrează reciproc cu dimensiunile de ordine publică, informaţii, contrainformaţii şi de securitate, diplomatică, de management al situaţiilor de criză, educaţională, de sănătate, economică, energetică şi demografică.

Prin aceasta, instrumentul militar îşi adaptează principiile, misiunile, structura de forţe şi capabilităţile la noile schimbări ale contextului de securitate. Pe baza evaluării potenţialelor riscuri şi ameninţări militare, Strategia militară detaliază modul de îndeplinire a misiunilor Armatei României şi direcţiile de acţiune pentru configurarea structurii de forţe, în concordanţă cu obiectivele politicii de apărare specificate în Carta albă a apărării.

test de vedere perfect

Ea conturează principalele sarcini atribuite instrumentului militar, având un orizont de acoperire de patru ani şi o perspectivă pe termen mediu şi lung. Complementar celorlalte documente de planificare a apărării de la nivel naţional şi departamental, Strategia militară se bazează pe respectarea Acordului politic naţional privind creşterea resurselor pentru apărare, pe implementarea prevederilor Programului privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul şi are în vedere influenţele determinate de implementarea măsurilor de adaptare strategică a NATO.

Înţelesul principalelor concepte şi al termenilor folosiţi în cuprinsul acestui document corespunde definiţiilor prezentate în Ghidul Strategiei Naţionale de Ce este acuitatea vizuală la minus 3 a României.

Instrumentul militar continuă să rămână un mijloc de extindere a influenţei, de apărare a intereselor naţionale şi de promovare a obiectivelor de politică externă.

Account Options

Cumulul de factori ce compun un mediu de securitate complex şi extrem de dinamic impune aplicarea de măsuri pe mai multe planuri, în care cel militar redobândeşte relevanţă.

Europa se află în faţa unor provocări majore, cu implicaţii greu de prevăzut asupra securităţii sale. Pe de o parte, este necesară identificarea unei soluţii coerente în faţa acţiunilorFederaţiei Ruse şi a ameninţărilor de natură hibridă, din ce în ce mai persistente la frontiera de est, iar pe de altă parte, se impune gestionarea valului de migranţi proveniţi din zonele de instabilitate din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, denumită în continuare MENA.

La nivel regional persistă unele stări de tensiune, determinate atât de tendinţa unor actori statali de a acţiona în logica sferelor de influenţă, controlând zone de importanţă strategică, cât şi de menţinerea vechilor dispute de natură etnică sau religioasă, separatiste, ori de contestare a frontierelor existente.

Evoluţia probabilă a acestor stări de tensiune în vecinătatea estică a României poate genera un potenţial conflictual, cu impact major asupra securităţii ţării noastre. În perioada următoare, tendinţele în mediul de securitate se vor înscrie, forța aeriană a viziunii umane, pe linia continuării eforturilor de stabilizare a zonelor afectate de conflicte cu diferite intensităţi, în contextul confruntării dintre actorii geopolitici importanţi.

Dimensiunea militară va constitui un element de bază în cadrul procesului de soluţionare a problemelor din domeniul securităţii. Riscurile şi ameninţările de natură militară la adresa securităţii României se manifestă pe mai multe planuri.

În calitate de stat membru al NATO şi UE avem obligaţia de a participa la asigurarea securităţii naţionale şi a aliaţilor.

Factorul uman

În acelaşi timp, la nivel regional, observăm destabilizarea situaţiei de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre, denumită în continuare REMN, pe fondul acţiunilor desfăşurate de Federaţia Rusă pentru consolidarea zonelor de influenţă, a fenomenului migraţiei şi a instabilităţii din zona Balcanilor de Vest. Dezvoltarea potenţialului militar în vecinătatea estică a ţării noastre, materializată în constituirea şi dislocarea de capabilităţi moderne în proximitatea României, concomitent cu derularea unor procese de reorganizare, modernizare şi înzestrare cu sisteme de armamente înalt-tehnologizate, precum şi în creşterea numărului exerciţiilor militare de amploare, desfăşurate cu înştiinţare în timp scurt sau chiar fără notificare, reprezintă cel forța aeriană a viziunii umane important factor de risc militar la adresa securităţii naţionale.

Instabilitatea din vecinătatea estică, prezentă în acţiunile destabilizatoare din Ucraina şi conflictele îngheţate din REMN, alături de manifestarea tendinţelor autonomist-separatiste, care includ şi elemente paramilitare, în regiuni cu o prezenţă semnificativă a minorităţilor, pot genera conflicte deschise în apropierea graniţelor României.

Tensiunile interetnice şi dezechilibrele economice în state aflate în zona Balcanilor de Vest sau în estul României pot conduce la reactivarea unor conflicte locale de mică intensitate, care se pot transforma în riscuri la adresa securităţii ţării noastre. Ineficienţa măsurilor de control asupra fluxului migraţionist provenit din MENA şi a celor de integrare reală a refugiaţilor în societatea europeană poate afecta arhitectura de securitate comunitară în ansamblu, generând riscuri la adresa tuturor statelor membre UE, inclusiv asupra României.

Războiul hibrid, ca ameninţare din partea unui adversar statal sau nonstatal, forța aeriană a viziunii umane utilizează vectorial şi într-o manieră conjugată metode şi mijloace convenţionale şi neconvenţionale, poate reprezenta un risc major la adresa securităţii României. Operaţiile informaţionale, ca modalitate eficientă de destabilizare a statelor-ţintă, reprezintă un factor de risc aparte, prin capacitatea de a crea diviziuni în societate, de a slăbi încrederea în guvernele naţionale şi de a afecta coeziunea NATO şi a UE.

Proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armamentelor şi mijloacelor letale neconvenţionale continuă să reprezinte o ameninţare semnificativă.

Această ameninţare este amplificată de capacitatea vectorilor actuali de a transporta la ţintă atât încărcături convenţionale, cât şi dispozitive explozive chimice, biologice, radiologice sau nucleare.

Similar, proliferarea sistemelor de lovire de înaltă precizie se menţine ca preocupare a actorilor statali şi nonstatali, procesul fiind facilitat de accesul la tehnologie. Atacurile cibernetice sunt o categorie complexă de ameninţări, prin dinamica accentuată, caracterul global, dificultatea identificării sursei atacului şi a stabilirii măsurilor eficiente de contracarare.

Ţintele probabile ale acestor atacuri pot fi atât obiectivele de infrastructură amețeli scăderea vederii civilă, cât şi sistemele de comunicaţii şi tehnologiile informatice din domeniul apărării. Crima organizată transfrontalieră reprezintă o ameninţare cu semnificaţii militare deoarece, într-un context specific, poate interfera cu operaţiunile de tip militar prin modul de acţiune, prin efectele produse şi prin conexiunile cu alte tipuri de riscuri şi ameninţări neconvenţionale.

chirurgie réfractive myopie

România poate fi, concomitent, zonă de tranzit pentru persoane implicate în activităţi infracţionale ca migraţia ilegală sau traficul ilegal de armament şi materiale cu dublă utilizare, dar şi stat-ţintă pentru un oponent având ca obiective inclusiv facilităţi militare de pe teritoriul naţional. Cu toate că o agresiune militară în Europa prezintă o probabilitate scăzută, capacitatea declanşării unei astfel de agresiuni, potenţată de realizarea capabilităţilor anti-acces şi de interdicţie zonală în bazinul Mării Negre, reprezintă principala ameninţare la adresa securităţii României şi a statelor din regiune.

În aceste condiţii de manifestare a unor ameninţări atât convenţionale, cât şi neconvenţionale, sunt necesare întărirea capabilităţilor operaţionale naţionale, precum şi dezvoltarea parteneriatelor strategice existente şi a cooperării cu celelalte state membre ale NATO şi ale UE, pentru gestionarea situaţiilor cu potenţial destabilizator.

Obiectivele militare naţionaleObiectivul general al Armatei României constă în consolidarea capacităţii de apărare la nivel naţional, în context aliat şi internaţional. Obiectivele militare naţionale vor urmări constituirea unui organism militar naţional capabil să furnizeze următoarele efecte de nivel strategic:- descurajarea acţiunilor agresive la adresa României;- limitarea duratei sau a influenţei unei acţiuni militare ostile de natură să genereze o criză sau o situaţie de instabilitate;- protecţia populaţiei şi a teritoriului;- proiecţia capabilităţilor militare necesare pentru asigurarea participării specializate în cadrul securităţii naţionale extinse;- consolidarea credibilităţii strategice a ţării noastre.

Direcţii de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor militare naţionalePrincipala direcţie de acţiune va fi în domeniul personalului militar şi civil angajat în acţiunile de pregătire şi de forța aeriană a viziunii umane a ţării, vizând creşterea calităţii pregătirii acestuia.

În acest sens vor fi intensificate eforturile privind selecţia, instruirea şi reţinerea personalului în structurile militare, astfel:- selecţia va viza atragerea acelor cetăţeni care au calităţile, capacitatea şi dorinţa de a contribui la efortul de apărare naţională;- instruirea şi educarea vor urmări transmiterea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor acţionale necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate.

De asemenea, vor viza dezvoltarea moral-volitivă necesară întăririi coeziunii structurilor, a disciplinei, spiritului patriotic şi a celui de sacrificiu;- o atenţie specială va fi acordată selecţionării şi formării liderilor de la toate eşaloanele;- se va avea în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii personalului şi a familiilor acestora, ca simbol al preţuirii activităţilor desfăşurate şi mijloc de ridicare a moralului personalului.

Modernizarea echipamentelor militare existente, concomitent cu înzestrarea structurilor militare cu sisteme şi echipamente de generaţie nouă, va reprezenta o altă direcţie importantă, subsumată efortului pentru îndeplinirea obiectivelor militare naţionale. Aceasta va viza asigurarea armamentului, echipamentului şi tehnicii militare în cantitatea şi calitatea necesare efortului de apărare. De asemenea, pentru realizarea capacităţii de planificare şi acţiune integrată la nivelul SNS se vor iniţia programele de înzestrare comune şi în sistem interinstituţional.

A treia direcţie strategică, în strânsă corelare cu primele două, este cea care vizează adaptarea, transformarea şi dezvoltarea forţelor Armatei României, în concordanţă cu realitatea politico-strategică, în conformitate cu standardele aliate.

Acţiunile de transformare, praf de construcție și viziune cadrul direcţiilor prezentate, forța aeriană a viziunii umane fi detaliate în planuri de acţiune pentru realizarea obiectivelor propuse. Constituirea, dezvoltarea şi menţinerea capabilităţilor se realizează având în vedere cerinţele şi acţiunile specifice în următoarele direcţii: doctrină, organizare, pregătire, înzestrare, formarea liderilor militari, personal, infrastructură şi interoperabilitate, astfel: a în domeniul doctrinar Relaţionarea interinstituţională se realizează prin asigurarea implementării Concepţiei de realizare a sistemului de comunicaţii şi informatic al Forţelor Armate, care să permită schimbul de date şi informaţii în volum complet, protejat, şi perfecţionarea procedurilor de lucru în comun.

Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, structura de forţe a Armatei României este definită din punct de vedere organizaţional, operaţional şi acţional. Din punct de vedere organizaţional, Armata României se constituie din trei categorii de forţe: forţe terestre, forţe aeriene şi forţe navale.

Pentru îndeplinirea unor sarcini şi responsabilităţi specifice se constituie forţe pentru operaţii speciale şi informaţii militare, forţe pentru sprijin logistic şi forţe pentru comunicaţii, informatică şi apărare cibernetică.

Asigură, prin rotaţie, capabilităţi de reacţie imediată, precum şi forţele care participă la operaţii şi misiuni internaţionale şi a celor destinate Forţei consolidate de răspuns a NATO şi Grupurilor tactice de luptă ale UE, conform planurilor aprobate.

Structurile Forţelor Terestre vor cuprinde în principal: Statul Forța aeriană a viziunii umane al Forţelor Terestre; două comandamente de divizie cu structurile de sprijin de luptă şi logistic aferente ; opt brigăzi luptătoare; două brigăzi de sprijin forța aeriană a viziunii umane luptă; o brigadă de cercetare, supraveghere şi recunoaştere şi trei baze de sprijin logistic.

îmbunătățirea viziunii bragg

Forţele aeriene: apără spaţiul aerian naţional şi spaţiul aerian comun al Alianţei, operaţionalizează şi menţin operaţionalizarea forţelor şi mijloacelor aeriene, sprijină celelalte categorii de forţe ale Armatei şi participă la rezolvarea situaţiilor de urgenţă şi intervenţie în sprijinul autorităţilor locale, precum şi la îndeplinirea angajamentelor internaţionale.

Structura Forţelor Aeriene va cuprinde în principal: Statul Major al Forţelor Aeriene; cinci baze aeriene; o brigadă de apărare antiaeriană; o uleiuri pentru vedere de cercetare, supraveghere şi recunoaştere şi o bază de sprijin logistic. Forţele navale desfăşoară acţiuni militare, independent sau în cadrul unor grupări multinaţionale, pentru asigurarea integrităţii spaţiului maritim şi fluvial, participarea la impunerea respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale în apele teritoriale, zona contiguă şi zona economică exclusivă, executarea operaţiei de securitate maritimă şi a intervenţiei pentru căutare-salvare pe mare şi pe fluviu.

De asemenea, asigură cercetarea permanentă a litoralului şi a Mării Negre, sprijină celelalte categorii de forţe ale Armatei şi participă la operaţii şi misiuni internaţionale, conform planurilor aprobate.

Pentru îndeplinirea acestor misiuni, în compunerea Forţelor Navale se regăsesc în principal: Statul Major al Forţelor Navale; o flotă maritimă; o flotilă de fregate; o flotilă fluvială; o brigadă cercetare, supraveghere şi recunoaştere şi o bază de sprijin logistic.

Aceste misiuni sunt îndeplinite de brigada pentru operaţii speciale şi cea pentru forța aeriană a viziunii umane militare, precum şi de structuri specializate pentru operaţii speciale existente în organica Forţelor Aeriene şi a Forţelor Navale.

Forţele pentru sprijin logistic asigură sprijinul logistic operaţional şi de susţinere, necesar structurilor luptătoare şi de sprijin de luptă, potrivit domeniilor de responsabilitate, prin structuri specializate pe funcţiuni - transport, sprijin logistic, medical, mentenanţă, învăţământ şi instrucţie. Aceste misiuni sunt îndeplinite de structuri ale Comandamentului Logistic Întrunit şi constau în: o bază logistică de sprijin şi două baze logistice de susţinere.

Forţele pentru comunicaţii, informatică forța aeriană a viziunii umane apărare cibernetică asigură, prin capabilităţi fixe şi dislocabile, sprijinul de luptă pentru managementul, operarea şi mentenanţa infrastructurii, sistemelor şi serviciilor de comunicaţii, informatică, securitate informaţională şi apărare cibernetică, în ţară şi în afara teritoriului naţional.

Îndeplinirea acestor misiuni şi asigurarea conducerii forţelor se realizează prin Comandamentul Comunicaţiilor, Informaticii şi Apărării Cibernetice, şapte centre de comunicaţii şi informatică, unităţi de sprijin de comunicaţii şi informatică ale comandamentelor şi marilor unităţi din compunerea categoriilor de forţe. Resursele pentru îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor militare naţionale cuprind personalul, forța aeriană a viziunii umane financiare, tehnologice, ştiinţifice, materiale şi de altă natură, care vor fi alocate de către Guvernul României pentru asigurarea apărării naţionale şi îndeplinirea angajamentelor asumate pe plan internaţional.

În domeniul resurselor umane numărul de posturi bugetate va rămâne constant, pe toată durata de aplicare a acordului politic, respectiv Acest nivel permite susţinerea planificării bugetare multianuale a cheltuielilor militare pentru asigurarea previzibilităţii politicii de înzestrare cu tehnică de luptă modernă, precum şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii vieţii personalului militar şi civil.

Totodată, cu resursele financiare asigurate prin programele, proiectele şi iniţiativele NATO sau UE se dezvoltă capabilităţile care sprijină atât îndeplinirea angajamentelor asumate în relaţia cu aceste organisme, cât şi misiunile şi sarcinile specifice, la nivel naţional.

Resursele materiale asigură gradul de înzestrare cu echipamente, prevăzut în Codul NATO de capabilităţi, în concordanţă cu tipul de structură nominalizat pentru fiecare capabilitate în parte.

Atingerea nivelului planificat al capacităţii operaţionale, în procesul de operaţionalizare a structurilor, se va realiza prin revitalizarea, redistribuirea şi asigurarea stării de operativitate tehnică a echipamentelor actuale, precum şi prin înzestrarea acestora cu echipamente noi, implicând industria românească în realizarea produselor şi serviciilor necesare Armatei României.

În cadrul derulării programelor de achiziţie a echipamentelor majore se vor planifica şi achiziţiona forța aeriană a viziunii umane suportului logistic integrat, care să asigure susţinerea utilizării acestora pe întreaga durată a ciclului de viaţă.

Resursele tehnologice şi de cercetare vor asigura baza modernizării echipamentelor şi tehnicii militare în scopul dezvoltării capabilităţilor necesare Armatei României pentru îndeplinirea misiunilor de apărare naţională conform direcţiilor stabilite.

Istorie [ editați ]

Păstrând elementele de continuitate în asigurarea caracterului defensiv-activ al Strategiei militare a României, conceptele strategice privind capacitatea defensivă credibilă, restructurarea şi modernizarea, precum şi parteneriatul operaţional intensificat îşi păstrează valabilitatea şi în perioadacu adaptarea acţiunilor conform direcţiilor precizate în actuala strategie.

Utilizarea elementului puterii militare pentru apărarea şi promovarea intereselor naţionale se va baza pe următoarele principii strategice: legitimitate, unitate de acţiune în context aliat, interdependenţa multidimensională, acţiune întrunită şi interinstituţională, flexibilitate, iniţiativa strategică şi riposta proporţională. Legitimitatea este dată de subordonarea Armatei României strict voinţei poporului şi realizarea oricărei acţiuni numai în cadru legal, naţional şi internaţional.

Folosirea forţei va respecta normele legale, morale, etice, politice şi diplomatice, asigurând îndeplinirea obiectivelor militare şi a misiunilor asumate. Lărgirea spectrului riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale, asimetrice şi diversificarea tipologiei crizelor şi conflictelor solicită o abordare interdependentă, multidimensională a ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor şi un răspuns întrunit, interinstituţional, în medii de operare ostile, în condiţii geoclimatice dificile, configurând o structură de forţe adecvată misiunii.

În raport cu specificul, durata şi complexitatea misiunilor, Armata României dezvoltă şi angajează capabilităţi adecvate, dimensionate şi configurate modular, conform principiului flexibilităţii, pentru îndeplinirea întregii game de misiuni.

După mobilizarea dinau slujit aproape

Iniţiativa strategică asigură competitivitatea în timp a organizaţiei militare şi are ca scop definirea cadrului conceptual şi a modului de implementare a obiectivelor politicii de apărare, configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României şi transformarea organizaţiei militare. Riposta proporţională are la bază respectarea legilor războiului, prin corelarea mijloacelor şi procedurilor folosite pentru atingerea obiectivelor militare cu efectele produse.

Conceptele strategice şi operaţionale, în accepţiunea prezentei strategii, descriu modul în care sunt angajate forţele armate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sunt ierarhizate astfel: a concepte instituţionale - rezultă din Strategia naţională de apărare a ţării şi Carta albă a apărării şi descriu modul în care Armata României contribuie la asigurarea securităţii naţionale în contextul implementării conceptului de securitate naţională extinsă; Pentru fundamentarea măsurilor şi acţiunilor privind îndeplinirea obiectivelor militare şi a misiunilor sale, Armata României defineşte, utilizează şi implementează, în principal şi fără a se limita la acestea, următoarele concepte instituţionale:- credibilitatea strategică decurge din Strategia naţională de apărare a ţării şi reprezintă ansamblul percepţiilor unor terţi privind intenţiile, determinarea şi capacitatea instituţiei militare de a-şi asuma şi a duce la îndeplinire obiectivele care privesc asigurarea apărării naţionale în raport cu angajamentele asumate.

Meniu de navigare

Depinde de: continuitate în promovarea unor principii şi valori; previzibilitate, pe termen mediu şi lung, în ducerea la îndeplinire a deciziilor asumate; transparenţă în planificarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor asumate; dezvoltarea de capabilităţi militare, la nivel naţional sau în cadru multinaţional;- abordarea şi planificarea interinstituţională constituie conceptul fundamental de operare prin care Armata României dezvoltă relaţii cu toate instituţiile şi structurile naţionale cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi cu actori internaţionali;- rezilienţa presupune abilitatea SNS de a rezista unui atac şi de a-şi reveni în urma acestuia, dezvoltând capabilităţi suficiente de a anticipa şi a contracara o ameninţare, de a asigura condiţiile de victorie şi soluţiile optime de răspuns.

Pe baza evaluării mediului internaţional de securitate şi a posibilelor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii statului român, Strategia militară detaliază misiunile Armatei României, pentru apărarea intereselor şi valorilor naţionale şi aliate şi urmăreşte realizarea unei armate moderne, flexibile şi eficiente, capabile să execute întreaga gamă de misiuni, de la cele de management al crizelor, până la acţiuni de luptă de mare intensitate.

În contextul susţinerii obiectivelor din domeniul securităţii, stabilite prin Strategia naţională de apărare a ţării şi Carta albă a apărării, Armata României va fi în măsură să descurajeze şi să contracareze o eventuală la ce vedere de armată asupra teritoriului naţional şi să participe la descurajarea şi respingerea unei agresiuni în cadrul aliat.

Nu în ultimul rând, va participa la asigurarea securităţii interne pe timp de pace, la sprijinul organelor administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii de urgenţe civile, potrivit legii. Derularea procesului de transformare a Armatei României, în consens cu cele desfăşurate în cadrul NATO şi UE, impune implementarea integrală a Programului privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul şi în perspectivă.

Abordarea cuprinzătoare, prin stabilirea unor modalităţi concrete de cooperare interinstituţională, reprezintă un factor primordial în realizarea unui proces decizional logic şi eficient, forța aeriană a viziunii umane şi a unei structuri de comandă şi control integrată, suplă şi standardizată. Obiectivele Strategiei militare a României vor putea fi îndeplinite numai cu atragerea şi menţinerea unei resurse umane pregătite corespunzător, formarea liderilor militari şi asigurarea resurselor necesare dezvoltării capabilităţilor Armatei României.

Armata României, subordonată exclusiv voinţei poporului, va rămâne garantul suveranităţii, al independenţei şi al unităţii statului, al integrităţii teritoriale a ţării forța aeriană a viziunii umane al democraţiei constituţionale, îndeplinindu-şi misiunile ce-i revin.