Pe aceeași temă

Dispersează viziunea

Dispersează viziunea

Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare Prof. Acum însă, cel puțin la nivelul zonei euro, s-a regăsit o direcție de acțiune și mai ales un pol de putere care să impună viziunea pe termen lung. În cadrul acestei viziuni, din mai și până acum, am văzut născându-se Uniunea Bancară, de la o simplă propunere de dezbatere între instituțiile birocratice din Bruxelles la un organism cu responsabilități, cu angajați proprii și cu sarcini în desfășurare.

România și-a prezentat oficial dorința de a fi parte din Uniunea Bancară.

Riscul dispersării electoratului cu viziuni democratice

Astfel, România a prezentat o opțiune pentru această viziune de integrare crescută în viitor. Îmi permit să ridic aici un semn de întrebare legat de nivelul de pregătire al României pentru această viziune din viitor. Finalizarea unei astfel de decizii necesită acțiuni pe termen scurt.

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

În anumite privințe România evoluează după dispersează viziunea mod de lucru și acesta nu concordă cu direcția în care merge UE. Sumar Pentru a fi mai clar în exprimarea îngrijorărilor mele am să recurg mai întâi la o simplă exemplificare a modului de lucru în România între viziune și acțiune. Voi expune apoi pe scurt ceea ce s-a realizat până acum cu Uniunea Bancară. În final am să subliniez principalele neajunsuri pe care le identific în raport cu evoluția modului de lucru din România privind din punctul de vedere a ceea ce înseamnă Uniunea Bancară.

România - viziune pe termen scurt slide 3 În anul România a atras 2,8 miliarde euro din fondurile UE nerambursabile.

cum să-ți revii de la vederea slabă neurolog și probleme de vedere

În luna februarie Comisia Europeană a disbursat circa milioane euro în fonduri asociate programelor structurale către România cea mai mare parte revenind programelor de transport. De menționat că fondurile structurale și de coeziune rambursate României pâna în prezent ajung la aproximativ 6 miliarde de euro pentru perioada de programe în proiecte încheiate, dispersează viziunea și în proiecte nefinalizate încă.

Fondurile dispersează viziunea reprezintă tot atâtea șanse irosite pentru creștere productivității economiei prin îmbunătățirea performanței capitalului uman și a construcției de infrastructură. Aceste nerealizări ale politicii economice din România, și nu culpabilizez aici nicio autoritate, subliniază de fapt o țară a administrației de la noi.

Este vorba de capacitatea insuficientă de a construi și de a executa planuri, adică de a pune cap la cap pașii mărunți care constituie măsurile pe termen scurt, pentru realizarea unui scop pe termen lung.

În sinteză, mă refer la un bun management al dezechilibrelor macroeconomice, care să conducă țara către o situație sustenabilă în ceea ce privește competitivitatea externă, stabilitatea financiară și echilibrul fiscal.

Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare

Dispersează viziunea - ținte asumate slide 4 România și-a asumat încă de la aderarea la UE obiectivele pentru îndeplinirea a ceea ce s-a numit Agenda de la Lisabona. Rezultatele obținute până acum sunt îngrijorătoare cu privire la capacitatea României ca până în să ajungă la aceste rezultate. Nu este nici rolul, nici locul potrivit pentru a discuta motivele pentru care România nu are ritmul necesar pentru realizarea acestor obiective. Ideea care trebuie subliniată aici este aceea că autoritățile din România nu pot evita, prin orientarea spre scopurile pe termen scurt, realizarea acestor ținte care au fost stabilite pentru un termen lung.

depresie din cauza vederii slabe ce înseamnă viziunea 0 7

În acest moment, termenul lung tinde să expire și va deveni în curând termen scurt. Este adevărat că la momentul stabilirii acestor obiective nimeni nu prevăzuse nici momentul izbucnirii crizei economice și nici impactul asupra economiei noastre. Însă, cu atât mai mult este acum important să orientăm resursele limitate către acele destinații care vor asigura convergența economiei lungimea viziunii umane către media UE.

România: strategia fiscal-bugetară slide 5 În condițiile în care sursele de finanțare ale investițiilor s-au diminuat după prin scăderea investițiilor străine directe, al apetitului pentru dispersează viziunea în investiții și mai recent al interesului investitorilor pentru economiile emergente, este cu atât mai important pentru autorități să utilizeze celelalte surse de investiții cu mare chibzuială.

În ciuda faptului că România și-a asumat un set de obiective pentru orizontul anuluicea mai lungă perioadă pentru care sunt formulate în prezent politici fiscal-bugetare, și ca atare un cadru al priorităților pentru fondurile publice, este una de trei ani O simplă privire asupra datelor publice arată că autoritățile se bazează în continuarea într-o foarte mică măsură pe fondurile nerambursabile de la UE: aproximativ jumătate din cheltuielile de investiții publice sunt finanțate din aceste fonduri, deși pentru perioada România dispersează viziunea la dispoziție aproximativ 40 de miliarde de euro.

Principala problemă în acest caz o reprezintă din nou lipsa unei gândiri pe termen mai lung decât cel cum să restabiliți rapid vederea rapid bugetului anual. România: execuția bugetară slide 6 Ceea ce au făcut autoritățile române prin intermediul cheltuielilor bugetare nu pare să fi contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor fixate pentru termenul lung. Rezultatul politicilor guvernamentale este surprins și prin intermediul structurii cheltuielilor bugetului public.

Este posibil dispersează viziunea structura cheltuielilor publice să nu fie adecvată atingerii scopurilor propuse pe termen lung, dacă în condițiile în care există variații minore în structura acestor cheltuieli de la an la an, tot nu s-a reușit o apropiere față de țintele propuse pentru Ceea ce rezultă dintr-o simplă citire a principalelor documente ale autorităților publice românești este o capacitate limitată de organizare pe termen scurt în vederea atingerii unor obiective pe termen lung.

Această risipire a resurselor nu este de bun augur în condițiile în care la nivelul zonei euro, unde România are obligația să se integreze la un moment dat, se fac reforme care vor influența sursele de finanțare și ale economiei României, și în final oportunitățile noastre de creștere economică. Uniunea Bancară: Viziune pe termen lung, acțiune pe termen scurt slide 7 Uniunea Bancară este un termen de dată recentă în vocabularul nostru. El pare să facă parte dintr-un șir de instituții, măsuri sau inițiative ale birocrației din Bruxelles care ar putea să pice în desuetudine cine a mai auzit vorbindu-se despre Pactul Euro Plus sau dimpotrivă, chiar să fie o displazie și miopie utilă și care să aibă la bază o idee în jurul căreia să fie atrase toate acele state care doresc să fie parte a unei viitoare uniuni politice.

Uniunea Bancară își are originea într-o propunere din luna mai a Comisiei Europene care viza o supraveghere financiară integrată la nivelul UE.

Anul a fost extrem de dificil pentru nașterea Uniunii Bancare. Răspunsul UE la criza financiară 1 slide 8 DinComisia Europeană a prezentat aproximativ 30 de propuneri care dispersează viziunea construirea pas cu pas a unui sistem financiar sănătos și mai eficient. Propunerile au urmărit două linii de acțiune: Îmbunătățirea supravegherii sistemului financiar; Un singur set de reglementări.

În ceea ce privește prima linie de acțiune, începând cu 1 ianuarie funcționează cele trei autorități de supraveghere: Autoritatea bancară europeană EBA ; Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ESMA ; Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale EIOPA.

Alături de aceste instituții, din funcționează și Comitetul European pentru Risc Sistemic CERS al cărui mandat se referă la supravegherea macroprudențială. Setul unic de reglementări se referă în principal la patru elemente pentru cele 8.

Răspunsul UE la criza financiară 2 slide 9 Uniunea Bancară a devenit o necesitate pentru că evoluția crizei financiare a evidențiat elemente ale funcționării sistemului bancar care erau ignorate din cauză că anterior nu creaseră dispersează viziunea sociale.

Aceste elemente se referă în primul rând la influența negativă a cercului vicios datorii ale băncilor - datorii suverane. Acest element a fost cel care a determinat criza euro în Al doilea element are în vedere fragmentarea pieței financiare de-a lungul granițelor naționale, în condițiile în care piața financiară nu este reglementată unic și arbitrajul de reglementare este o sursă de profit ca oricare alt arbitraj.

Acest element este strâns corelat cu cel de-al treilea, și anume întreruperea transmisiei politicii monetare, în condițiile în care politica monetară limitată la granițele suverane nu poate face față fluxurilor financiare libere. Astăzi, când Uniunea Bancară este realizată pas cu dispersează viziunea sub ochii noștri, este deja cunoscut că această construcție are trei piloni - i mecanismul unic de supraveghere MUS, ii Mecanismul unic de rezoluție MUR, plus fondul unic de rezoluție FUR și iii scheme de garantare a depozitelor care să fie finanțate ex-ante.

Posibilitatea unui dispersează viziunea unic de garantare a depozitelor la nivelul zonei euro pare că a fost abandonată.

Să fim, cum am mai fost, primii.

Mecanismul unic de supraveghere MUS slide 10 Trebuie subliniat că din momentul maiîn care s-au început negocierile pentru realizarea unui ansamblu instituțional care să împiedice repetarea unei crize a datoriilor bancare și suverane ca cea din la nivelul UE, negocierile s-au purtat după un calendar foarte strâns și pe principiul pașilor dispersează viziunea.

Astfel, stabilirea unei ținte pe termen mai lung și cu obiective intermediare, a aliniat toate eforturile pe termen scurt, în ciuda diferențelor de vederi semnificative între marii actori europeni. În octombrie Consiliul a adoptat regulamentul care conferă sarcini specifice Dispersează viziunea cu privire la politicile de supraveghere prudențială a băncilor din zona euro.

Acest regulament se aplică din 3 noiembrie și în virtutea lui BCE și-a reorganizat activitățile incluzând un consiliu de Supraveghere condus din decembrie de d-na Nouy. Este de reținut însă că mandatul de supraveghere al BCE va începe din noiembrie Scopul acestui exercițiu este de: i a mări transparența prin creșterea calității informațiilor cu privire la situația băncilor, ii a lua măsuri corective după identificare și iii a contribui dispersează viziunea viziunea creșterea încrederii tuturor celor afectați de activitatea sectorului bancar în sănătatea și onestitatea băncilor.

Acest exercițiu este compus din trei faze care se desfășoară într-o anumită măsură concomitent.

calamus calendula vodka vision keratoconus cum să restabiliți vederea cu aceasta

O primă fază se referă la evaluarea supravegherii riscului. Aceasta implică o analiză cantitativă și calitativă a principalilor factori de risc din punctul de vedere al supravegherii, și anume lichiditatea, îndatorarea și finanțarea.

Riscul dispersării electoratului cu viziuni democratice

A doua etapă este probabil cea mai cunoscută și se referă la evaluarea calității activelor AQR. În această fază este implicată și EBA pentru că se va folosi oportunitatea acestui exercițiu pentru a unifica definiția activelor neperformante. Cea de-a treia secțiune se concentrează pe executarea unei testări la stres pornind de la rezultatele furnizate de AQR.

Până în acest moment au fost colectate datele necesare pentru AQR fără însă ca procesul să fie încheiat. În plus, EBA dispersează viziunea anunțat care sunt principalele elemente ale testării la stres, metodologia și scenariile urmând să fie gata în aprilie Schema metodologiei pentru AQR slide 11 Procesul de colectare a datelor pentru această etapă s-a încheiat la mijlocul lunii februarie.

Metodologia finală a Medicină pentru îmbunătățirea vederii va fi publicată până la finalul lunii martie La rândul său, etapa de AQR este compusă din trei faze: i selectarea portofoliului finalizată la finalul lunii februarie, ii evaluarea propriu-zisă a activelor, colateralului și a provizioanelor pentru portofoliul selectat, etapă care va începe în luna martieiii raportarea rezultatelor în octombrie Este important de menționat că cele dispersează viziunea bănci supuse acestui exercițiu includ și un număr de subsidiare ale unor instituții de credit din afara zonei euro.

Aceasta înseamnă că de facto și autoritățile de supraveghere din statele membre ale UE dar care nu sunt membre ale Zonei Euro participă la acest exercițiu. Detaliile cu privire la evoluția acestui proces sunt publicate lunar de către BCE ceea ce asigură transparența și ridică nivelul de credibilitate al exercițiului, întărind nivelul dispersează viziunea încredere în sistemul bancar european.

Ultima fază a exercițiului de evaluare cuprinzătoare are ca scop determinarea necesarului de completare a capitalului băncilor supravegheate de către BCE. Acest capital va trebui vărsat din fondurile pe care guvernele statelor membre trebuie să le aibă ex-ante la dispoziție.

Pentru acest lucru, BCE deja și-a angajat credibilitatea conform declarațiilor vicepreședintelui Constâncio de la finalul lunii ianuarie Mecanismul unic de rezoluție MUR slide 12 Negocierile cu privire la acest pilon nu sunt încă finalizate. Ceea ce știm acum este propunerea formulată de Comisie în Domeniul de aplicare al MUR trebuie să fie în linie cu cel al Mecanismului Unic de Supraveghere şi să cuprindă toate băncile.

Comitetul Unic de Rezoluţie deţine rolul central la nivel european în toate fazele rezoluţiei. Comitetul va fi responsabil pentru faza de planificare şi rezoluţie a băncilor supravegheate direct, precum şi a băncilor transfrontaliere din statele membre participante băncile care au o filială sau o subsidiară în cel puţin un alt stat membru participant.

Comitetul în care Comisia va fi observator decide privind rezoluţia, iar instituţiile UE vor exercita doar un control ex-post al acestor decizii. Acest control poate lua fie forma unei obiecţii, fie a unor directive adresate Comitetului de a modifica deciziile sale într-un anumit mod.

chirurgia vederii la plus 3 vedere slabă fără

Pentru deciziile referitoare la declanşarea rezoluţiei Comisia joacă un rol central, deoarece examinează dacă deciziile Comitetului sunt acceptabile sau nu. În cazul în care Comisia nu are o reacţie într-un anumit interval de timp, deciziile Comitetului vor intra în vigoare automat.

În cazul în care Comisia nu este de acord cu deciziile Comitetului şi consideră că ar trebui făcute obiecţii sau că deciziile respective ar trebui modificate, decizia va fi responsabilitatea Consiliului, compus din reprezentanţii celor 28 de state. Trebuie stabilite aranjamente adecvate de vot, astfel încât statele membre neparticipante să îşi exprime votul în conformitate cu majoritatea care se formează între statele membre participante.

Autorităţile naţionale de rezoluţie vor coopera cu Comitetul conform unor aranjamente adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă şi implementarea rezoluţiei în cadrul MUR. În acest sens, Comitetul va emite instrucţiuni generale către autorităţile naţionale de rezoluţie din statele membre participante.

Autorităţile naţionale de rezoluţie vor fi responsabile pentru faza de planificare şi rezoluţie a celorlalte bănci supravegheate dispersează viziunea.

Banca Naţională a României - Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare

Cu toate acestea, în cazul în care rezoluţia acestor bănci implică utilizarea resurselor FUR, responsabilitatea fazei de rezoluţie va reveni Comitetului. Exprim opinia că reglementările cu privire la MUR ar trebui să nu se bazeze în principal pe bani publici sau pe fonduri private.

Este necesar ca legislațiile să fie corelate în așa fel încât să trateze în mod egal clienții deponenți și creditorii grupurilor bancare cu activitate cross-border, indiferent de țara lor de origine. Fondul unic de rezoluție FUR slide 13 Reprezentanţii statelor membre din zona euro "statele membre participante" se angajează să elaboreze un acord interguvernamental care să specifice fluxul de fonduri către FUR şi mutualizarea, printr-un instrument de drept internaţional public, care să fie ratificat de toate statele membre dispersează viziunea.

În acest moment se știe doar că suma de care va dispune FUR va fi de 55 de miliarde de euro, fără însă să fie clar modul în care va fi constituit dispersează viziunea fond, cum și cine va contribui la el, unde și de către cine va fi administrat. Cel mai probabil, deciziile cu privire la FUR vor fi luate în luna martie Consider că statul și băncile sunt chemate în acest sens să facă unele calcule referitoare la costurile potențiale din perioada următoare legate de aderarea României la Uniuniea Bancară pentru a stabili soluțiile de urmat pentru implementarea cerințelor participării la această uniune.

Implicații pentru România slide 14 În condițiile în dispersează viziunea atât băncile cât și statele din zona euro se pregătesc în acest termen mediu pentru o creștere a costurilor pentru constituirea rezervelor necesare în vederea aplicării prevederilor Uniunii Bancare este evident că vom asista la scăderea interesului pentru zona emergentă a UE.

În plus, băncile care vor face parte dintre cele de instituții supravegheate de către BCE sunt câteva bănci mari din România care intră în acest eșantion vor efectua o amplă restructurare a portofoliilor pentru reducerea costurilor. Acest lucru ar putea avea ca rezultat, la limită, chiar renunțarea la afaceri în zona noastră.

Dispersează viziunea, Cum să tratezi miopia într-un singur ochi

Vulnerabilitatea pentru economia românească și pentru sectorul bancar persistă. Băncile au un portofoliu mare de credite exprimate în valută și necesită în continuare finanțare externă, pe lângă concentrarea mai accentuată pe atragerea de dispersează viziunea de pe piața internă. Totuși, îmi permit să atrag atenția asupra faptului că, atât sectorul privat local, cât și autoritățile publice de la noi ar trebui să fie pregătite pentru contracararea modificarii perspectivei surselor de finanțare pe termen scurt și chiar pentru necesitatea de a interveni pentru finanțarea operațiunilor unor bănci.

aloe și miopie paralizie cerebrală și insuficiență vizuală

Reluarea creditării bancare, în special adresată sectorului privat, devine obligatorie și o responsabilitate socială în fața stakeholder-ilor. Interesul național impune viziune și acțiune cu efecte pe termen lung. Imperative pentru România slide 15 În acest moment devine evident că dacă România nu se reconectează la ritmul european al deciziilor va urma o decuplare care ne va afecta atât sub formă politică, dar și economică.

Din punct de vedere politic, cine nu participă la masa negocierilor acum nu va putea în viitor să aibă pretenții la noile structuri de decizie dispersează viziunea ca atare nu va avea nici un cuvânt de spus în ceea ce privește prioritățile viitoare de acțiune.

Să nu uităm și latura importantă care se va derula în etape pe măsura implementării noilor reglementări și cerințe europene, și anume viitoarele negocieri home-host. Un statut de membru al Uniunii Bancare va întări poziția României în cadrul unor astfel de negocieri. Din punct de vedere economic, cine nu are puterea în prezent să își construiască dispersează viziunea economie performantă pentru a putea să își impună punctul de vedere la masa europeană va deveni doar un simplu supraviețuitor al jocurilor economice de la Bruxelles, Frankfurt sau alte capitale.