Acuitatea vizuală scara logaritmică

Acuitatea vizuală pe o scară logaritmică

Conținutul

  Aceasta din urmă prezintă o pe care ochiul îl poate distinge.

  2 25 este miopie sau hipermetropie

  În medie, ochiul progresie aritmetică cu raţia de 0. Această valoare stabilită de Hermann Von Valoarea acestui unghi se împarte — deci acuitatea se Helmoltz, oftalmolog german, a fost multiplică - cu 2 pentru fiecare 3 rânduri şi cu 10 considerată referinţă universală.

  viziune și stimulare electrică

  Această scală, care oferă o PRACTICĂ progresie regulată, un număr de optotipuri identice În practica curentă a refracţiei, se studiază în special pentru fiecare rând, o alegere coerentă a literelor şi acuitatea numită « morfoscopică », ce se bazează mai o conversie uşor de făcut indiferent de distanţă, a mult pe recunoaşterea de litere sau de cifre, decât devenit astăzi un standard internaţional Figura Această notare foloseşte principiul notării în fracţie Snellen, unde numărătorul reprezintă distanţa la care subiectul priveste optotipul, iar numitorul distanţa la care cel mai mic detaliu al optotipului sub-întinde un unghi de 1 minut de arc, adică distanţa la care un subiect cu o acuitate de 1.

  Prin convenţie, mărimea unui optotip este de 5 ori mai mare decât cel mai mic detaliu al său care trebuie observat : grosimea cu care este scrisă o Figura 16 : Scala de acuitate cu progresie logaritmică literă, sau deschiderea unui C incomplet sunt de 5 pentru vederea la distanţă tabelul Bailey-Lovie ori mai mici decât înalţimea optotipului.

  restabilirea glaucomului vizual